dbnl

De digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis.

Voor het literaire gedeelte van de collectie fungeert de negendelige reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur als leidraad voor de selectie van boeken die gedigitaliseerd worden.

De website is vooral handig voor boeken die niet meer in druk te verkrijgen zijn. In de meeste gevallen kunnen je de boeken downloaden als PDF.

Daarnaast is er ook veel secundaire literatuur te vinden.